Brandveiligheid

img

Iedereen wil de gevolgen van een brand zoveel mogelijk beperken. Als FALK steken we veel energie in de ontwikkeling van onze producten om de brandeigenschappen te verbeteren. Regelmatig voeren we testen uit om de brandeigenschappen van onze producten te kunnen beoordelen. De resultaten van deze brandtesten worden per product in een certificaat vastgelegd. Deze certificaten zijn te gebruiken om aan te tonen dat een product aan de gestelde eisen voldoet. Vraag ze gerust op.

Brandklasse

De brandklasse van een product zegt iets over de mate waarin een product bijdraagt aan de ontwikkeling van een brand en/of de rookvorming. Kortom, hoe beter een brandklasse des te kleiner is de kans dat een brand ontstaat of groter wordt door de bijdrage van het product. De panelen van FALK hebben (bijna) allemaal een brandklasse van B-S1-D0. Maar wat betekent dit?

B:  De eerste letter in de classificatie van de brandklasse geeft aan hoe brandbaar een product is en loopt van A t/m F.  Hierbij is A onbrandbaar en F uiterst brandbaar. Dit betekent dat FALK panelen zeer moeilijk brandbaar zijn, omdat deze in brandklasse B vallen.

S1:  De letter S staat voor 'smoke'. Het gaat hier om de rookontwikkeling tijdens de brand. Er wordt onderscheid gemaakt in drie klasses: S1: Geringe rookproductie; S2: Gemiddelde rookproductie; S3: Grote rookproductie. De panelen van FALK vallen in klasse S1.

D0:  De letter D staat voor 'drupping'. Het gaat hier om druppels en delen die naar beneden komen waardoor er snel nieuwe brandhaarden kunnen ontstaan. Er wordt onderscheid gemaakt in drie klasses: D0: Geen productie van brandende delen; D1: Delen branden korter dan 10 seconden; D2: Delen branden langer dan 10 seconden. De panelen van FALK vallen in klasse D0.

Brandwerendheid

De brandwerendheid van een sandwichpaneel wordt uitgedrukt in minuten. In de basis geeft dit de tijd aan dat de wand in staat is om de brand tegen te houden. Een brand kan op verschillende manier door een wand heen dringen.  Tijdens een brandtest worden deze verschillende criteria allemaal getest en bij voldoende resultaat in een klasse uitgedrukt. Bij sandwich wandpanelen kennen we drie verschillende klasses:

E:  Dit is de vlamdichtheid van een paneel. Met andere woorden de tijd dat de wand in staat is om de vlammen tegen te houden.

I:  De I staat voor thermische isolatie en geeft aan hoe lang de wand de enorme temperaturen van de brand kan weerstaan.

W:  Warmtestraling. Dit geeft simpel gezegd aan hoe lang het duurt alvorens de wand dusdanig heet wordt dat deze zoveel warmte gaat uitstralen dat een ander object op afstand in brand kan vliegen.

Bovengenoemde criteria worden niet per definitie op dezelfde tijd bereikt. Het komt dus vaak voor dat een bepaald product een andere brandwerendheid heeft bij verschillende criteria. De classificatie wordt dan ook vaak per criteria (letter) of een combinatie van criteria aangegeven. Bijvoorbeeld EW60 EI30. Ook de meeste panelen van FALK bezitten een bepaalde brandwerenheid.  Dit kan nogal verschillen per product en dikte van het paneel. Wij vragen je dan ook om per product de classificatie op te vragen.

In de regelgeving (Bouwbesluit) wordt er onderscheid gemaakt tussen branddoorslag (WBD) en brandoverslag (WBO). Aangezien beide situaties beoordeeld moeten worden wordt dit meestal weergegeven als WBDBO (Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag). Naast de brandweerstand van een gevel/wand zijn er nog andere factoren die de brandwerendheid van een wand kunnen beïnvloeden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de afstand tussen twee brandcompartimenten (buren). Het is dan ook niet altijd eenvoudig om een WBDBO-eis te vertalen naar de benodigde brandwerendheid van een product. Indien gewenst kunnen wij hierin met je meedenken. 

Kennisartikelen