Certificeringen

img

BES 6001

Deze certificeringsmethodiek is ontwikkeld door de BRE (Building Research Establishment). De BRE is het centrum voor bouwkunde in het Verenigd Koninkrijk. Deze methodiek is ontwikkeld voor leveranciers van bouwmaterialen om de herkomst van de materialen te achterhalen. FALK heeft de score 'Very Good' behaald. Hiermee is het mogelijk om in de BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie systematiek op het onderdeel MAT 5 in de categorie 'onderbouwde herkomst van materialen' het maximale aantal punten te behalen.

Bekijk certificaat

Allgemeine bauaufsichliche Zulassung

Deze Zulassung is een verplichte technische keuring van een bouwproduct om toegepast te worden op bouwprojecten in Duitsland. Dergelijke keuringen worden uitgevoerd door het DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).

De volgende producten van FALK zijn goedgekeurd met een Zulassung: FALK 1060 WB Gevel, FALK 1000 WB+, FALK 1140 KV Gevel FALK 1170 WZ Gevel, FALK 1000 GL (EKO) Dak, FALK 1100 TR3+ (EKO) Dak, FALK 1000 TR (EKO) Dak.

FM Approved

FM Global is een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij die het voorkomen van schade zeer hoog in het vaandel heeft staan. Producten die toegepast worden, in door FM verzekerd vastgoed, moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen zijn opgesteld en worden getest door FM Approvals, het onderdeel van FM Global dat verantwoordelijk is voor de certificering van producten.

We onderscheiden hierin diverse klasses, namelijk:

  • FM 4880 (algemene prestaties)
  • FM 4881 (gevelsystemen)
  • FM 4882 (materialen voor rookgevoeligen ruimtes)
  • FM 4471 (daksystemen)

Onderstaande tabel toont de diverse behaalde klassen per producttype aan, waarbij voor alles geldt dat onze panelen zowel op productniveau als op systeemniveau getest zijn.

Paneeltype FM Standard
FALK 1000 GL FM 4880, 4881, 4471
FALK 1000 GL EKO FM 4471
FALK 1000 TR FM 4880, 4881, 4471
FALK 1000 TR EKO FM 4471
FALK 1000 TR PD FM 4880
FALK 1100 TR3+ FM 4880, 4881, 4471
FALK 1100 TR3+ EKO FM 4471
FALK 1100 TR3+ PD FM 4880
FALK 1060 WB FM 4880, 4881, 4882
FALK 1000 WB+ FM 4880, 4881, 4882
FALK 1140 KV FM 4880, 4881, 4882
FALK 1140 KV PD FM 4880

Let op: Indien je deze producten bij ons bestelt, vergeet dan niet om aan te geven dat deze geproduceerd moeten worden conform de richtlijnen van FM Global.

Bekijk certificaat

Luchtdichtheid

De luchtdichting van de sandwichpanelen van FALK is getest door SHR. SHR is test- en kennispartner voor bouw- en bouw gerelateerde producten. De resultaten van deze test zijn in een mooi overzicht geplaatst.

Bekijk overzicht

Rene

Meer informatie over onze certificeringen?

We helpen je graag. Neem gerust contact met ons op!

Rene Warring

Verkoop

Vereist of niet vereist, de bedrijfsprocessen en producten van FALK voldoen aan belangrijke normen voor kwaliteit. Dit blijkt uit de verschillende certificaten die zijn behaald. Certificaten tonen aan dat een bedrijf en/of product voldoet aan de normen van de betreffende beoordelingsrichtlijn. 

ISO 14001

De ISO-normen zijn internationale normen die op voor een breed scala aan productieprocessen en producten worden ingezet. De norm ISO 14001 geeft inhoud aan een goed milieumanagementsysteem. FALK dient aan te tonen dat zij haar invloed op het milieu stelselmatig terugdringt, zodat sandwichpanelen en profielplaten op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier worden geproduceerd.

Bekijk certificaat

ISO 9001

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. ISO 9001 helpt FALK als organisatie om bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren. ISO komt van de naam van de organisatie die wereldwijd de normen uitgeeft naar de verschillende landen, de International Standardization Organization.

Bekijk certificaat

Kennisartikelen van FALK