FALK focust op verduurzaming eigen organisatie

img

Gepubliceerd op

Opdrachtgevers stellen steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Recent lanceerden we daarom ons materiaalpaspoort, hierin staat de impact van onze producten op het milieu uitgewerkt. Door de lancering van ons sandwichpaneel met CradleCore® isolatiekern blijkt de milieu-impact ruim 38% lager te zijn dan marktgemiddeld. Een mooie prestatie, maar er is nog voldoende winst te behalen, ook in onze eigen organisatie. Daarom werken we bij FALK met de CO2 prestatieladder. Een instrument dat ons helpt bij de reductie van CO2. Zo worden we elke dag een beetje beter.

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij de reductie van CO2. Oorspronkelijk is de ‘ladder’ in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 is het een op zichzelf staand instrument in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Met de CO2-Prestatieladder brengt FALK de zogeheten ‘CO2 footprint’ in kaart; een berekening van hoeveel ton CO2 we op jaarbasis uitstoten. Door 2019 als basisjaar te nemen kan een doelstelling opgesteld worden om de uitstoot van CO2 te verminderen. Bij FALK zetten we in op een CO2-reductie van 40% in 2023 ten opzichte van basisjaar 2019.

Door middel van niveaus geeft de CO2-prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. Recentelijk hebben wij ons gecertificeerd voor niveau 3.

Meer lezen over CradleCore®

Laatste nieuws