Materiaalpaspoort CradleCore® beschikbaar

img

Gepubliceerd op

MATERIAALPASPOORT SANDWICHPANELEN MET CRADLECORE® BESCHIKBAAR

De achterliggende jaren stonden bij FALK letterlijk in het teken van bouwen aan de toekomst. Zo lanceerden we CradleCore®, installeerden we veel zonnepanelen op onze daken en recyclen we al ons productieafval. Niets is zo mooi als deze duurzame stappen echt meetbaar te maken. Daarom hebben we een levenscyclus analyse (LCA) van onze sandwichpanelen met CradleCore® uitgevoerd. Zo kunt u als afnemer van sandwichpanelen appels met appels vergelijken.

FALK Bouwsystemen lanceerde in de zomer van 2020 het eerste sandwichpaneel met een circulaire isolatiekern. Deze unieke kern draagt de naam CradleCore®. De sandwichpanelen met CradleCore® worden standaard geleverd met een terugnamegarantie. Dat er animo is voor een dergelijk product blijkt. Er zijn inmiddels al veel projecten gerealiseerd met dit unieke concept.

“Bouwen met ruim 38% minder milieu impact? Dat is kiezen voor FALK en CradleCore®”

Duurzaamheid meetbaar maken
De milieubelasting van een product wordt vastgesteld met behulp van een door experts uitgevoerde levenscyclus analyse (LCA). Bij een LCA wordt gekeken naar de totale milieu impact van een product. Dit proces begint bij de winning van de grondstoffen en eindigt bij de afvalverwerking. Alle daartussen liggende fasen van productie, transport en onderhoud worden meegenomen in deze analyse.

Experts van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) hebben in samenwerking met FALK de milieu impact van het volledige productieproces en de materialen bepaald. De opgestelde LCA is gecontroleerd door erkende toetsers van Primum.

Impact met CradleCore®
Uit de LCA van de sandwichpanelen van FALK met CradleCore® blijkt dat dit daadwerkelijk impact heeft. “We scoren met ons gevelpaneel ruim 38% beter dan het marktconforme sandwichpaneel in de Nationale Milieudatabase, dat is een prestatie van formaat!”, aldus Patrick van Haaften, Marketing Manager bij FALK Bouwsystemen. “De winst zit in veel componenten, maar de voornaamste is toch echt de garantie dat de grondstoffen uit een paneel met CradleCore® isolatiekern op de lange termijn behouden blijven voor volgende generaties.”

De Environmental Product Declaration (EPD) verschijnt binnenkort in de Nationale Milieu Database. Voor gebruikers is het dan eenvoudig om onze producten te selecteren vanuit de diverse rekentools. Hierdoor kan een lage MPG score behaald worden, wat de gebouweigenaar diverse subsidiemogelijkheden oplevert. Ook draagt de EPD van FALK bij aan het behalen van certificeringen als BREEAM-NL of LEED.

Een mooi fundament voor de stip op de horizon
Wouter Broekman, KAM Coördinator bij FALK Bouwsystemen: “Het was een mooi project om samen met onze toeleveranciers en de experts van NIBE en Primum te ontdekken dat we met CradleCore® op de juiste weg zitten.” Of Broekman tevreden is met het resultaat? “Op dit moment is het echt een mooie prestatie. Toch beseffen we dat we verder moeten ontwikkelen naar een volledig circulaire productieketen. Dat is de stip op de horizon waar we naar toe werken. Laten we zeggen dat we nu het fundament voor die stip gelegd hebben”.

Vraag materiaalpaspoort aan

Laatste nieuws