Nieuwe RC-waarden volgens BENG bepalingsmethode

img

Gepubliceerd op

NIEUWE RC-WAARDEN VOLGENS BENG BEPALINGSMETHODE

Vanaf 1 januari 2021 gelden de nieuwe BENG-eisen. De NTA 8800 bepalingsmethode berekent de energieprestatie van nieuwbouw gebouwen. Het doel van deze BENG-eisen is het terugdringen van CO2 uitstoot van nieuwe en toekomstbestendige gebouwen.

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG). De berekening van de energieprestatie-indicatoren van nieuwbouw, maar ook bestaande bouw, vindt straks plaats met de bepalingsmethode NTA 8800. Ook bij FALK wordt deze nieuwe methode toegepast op alle Rc-waardes en U-waardes.

Na vijfentwintig jaar nemen we afscheid van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Om te kunnen berekenen of u aan de nieuwe BENG-eisen voldoet is er een nieuwe bepalingsmethode ontwikkeld, die is vastgelegd in een vrij beschikbare Nederlands Technische Afspraak: NTA 8800.

 

"Maar wat houdt die BENG nu precies in?"  Is een vraag die wij veel voorbij horen komen.

BENG gaat uit van verschillende eisen, met als doel het terugdringen van CO2-uitstoot van nieuwe en toekomstbestendige gebouwen. Drie belangrijke punten die hier naar voren komen zijn:

  1. Gebruiksoppervlakte per jaar: Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. Energiebehoefte wordt ook wel de ‘schilindicator’ genoemd, omdat het ventilatiesysteem, warmte- en koude-opwekkers en PV-panelen geen invloed hebben op de energiebehoefte (wel op het primair fossiel energiegebruik). Bij de energiebehoefte zijn vooral isolatie, infiltratie, oriëntatie, gebouwvorm, glaspercentage, thermische massa en zonwering van belang.
  2. Primair fossiel energiegebruik: de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. Primair fossiel energiegebruik is het totale primaire energieverbruik, minus de hoeveelheid hernieuwbare energie op, aan of nabij het gebouw.
  3. Aandeel hernieuwbare energie: het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. De volgende energiebronnen worden als hernieuwbaar aangemerkt: bijvoorbeeld zonne-energie, geothermische energie en bodemenergie.

Sandwichpanelen dragen bij aan de BENG-eis op het gebied van isolatie van het gebouw. De minimale isolatiewaarden (Rc) voor nieuwbouw, gerekend volgens NTA 8800 zijn:

- Daken: 6,3 m²K/W

- Gevels: 4,7 m²K/W

- Vloeren: 3,7 m²K/W

Bij gebouwen die niet worden verwarmd door de aanwezigheid van mensen, zal de Rc-waarde nog steeds volgens de NEN 1068 (de oude methode) berekend moeten worden.

De nieuwe Rc- en U-waardes zijn vanaf 1 januari op onze website te vinden.

 

Bekijk producten

 

Lees het uitgebreide artikel op EPG.

Heeft u hierover verdere vragen? Laat het ons weten, we helpen u graag!

Laatste nieuws