Luchtdicht bouwen

img

Luchtdicht bouwen en isoleren zijn niet los te zien van elkaar. Het bouwen van een energiezuinig gebouw heeft te maken met thermische isolatie en goede ventilatie. Beiden zijn alleen mogelijk als er luchtdicht gebouwd wordt. De overheid onderstreept het belang van luchtdichtbouwen in onder andere het bouwbesluit en de BENG regeling.

Hoe energiezuinig een gebouw is, wordt uitgedrukt met een EPC waarde (energie prestatie coëfficiënt). Luchtdichtheid is een belangrijk onderdeel in deze EPC berekening. De luchtdichtheid van een gebouw wordt uitgedrukt in de qv;10-waarde.

Luchtdichtheidsklassen

In Nederland maken we voor de mate van luchtdichtheid (uitgedrukt in de qv10-waarde) onderscheid in drie klassen. Onze sandwichpanelen vallen dus allemaal in luchtdichtheidsklasse 3.

Klasse Prestatie qv;10-waarde c-waarde Opmerking
1 Basis >0,6 dm3/s <0,01 dm3/s.m1.pan Voldoet aan bouwbesluit,
geen bijzondere eisen
2 Goed 0,3 t/m 0,6 dm3/s <0,005 dm3/s.m1.pan Energiezuinig bouwen
3 Uitstekend <0,15 dm3/s <0,001 dm3/s.m1.pan Passief bouwen, zeer
energiezuinig bouwen

De invloed van sandwichpanelen op luchtdichtheid

Ook bouwmaterialen als sandwichpanelen hebben invloed op de luchtdichtheid van een gebouw. Een sandwichpaneel is door zijn metalen huid al luchtdicht. Wanneer sandwichpanelen daadwerkelijk worden gemonteerd als buitenschil, is de langsnaad tussen de twee panelen van grote invloed op de luchtdichtheid. FALK kan door optimalisering van de langsnaden positief bijdragen aan de luchtdichtheid van het gebouw. Het luchtverlies via de langsnaad wordt uitgedrukt in een kleine ‘c-waarde’ (dm3/s.m1.pa3). 

Luchtdichtheid FALK sandwichpanelen getest bij SHR

De luchtdichtheidstesten heeft FALK in samenwerking met SHR uitgevoerd. SHR is test- en kennispartner voor bouw- en bouw gerelateerde producten. Tijdens de luchtdichtheidstesten zijn de sandwichpanelen onderworpen aan een winddichtheidsonderzoek. Hierbij worden de sandwichpanelen gemonteerd tegen een kast die een over- en onderdruk kan maken, waarbij luchtlekken in beeld gebracht worden. De experts van FALK en SHR konden zo gericht actie ondernemen om de luchtdichtheid van de panelen verder te verbeteren.

De resultaten zijn verbluffend! Al de panelen die als dak- of gevelpaneel gebruikt worden, vallen na enkele minimale wijzigingen in luchtdichtheidsklasse 3. Dat betekent dat het luchtverlies per lengtemeter naad is teruggedrongen tot minder dan 0,001 liter per seconde.

Wijnand

Vragen over luchtdicht bouwen?

Neem contact op met onze adviseurs. We denken graag met je mee!

Wijnand Davelaar

Verkoop

Waarom is luchtdicht bouwen belangrijk?

  • Een goede luchtdichting bespaart veel energie (en dus geld)
  • Een goede luchtdichtheid gaat vochtproblemen tegen
  • Een goede luchtdichting voorkomt geluidshinder
  • Een goede luchtdichtheid verbetert het comfort in het gebouw
  • Een goede luchtdichting heeft een positief effect op de gezondheid van mens en dier

Hoe scoren de sandwichpanelen van FALK op luchtdichtheid?

De resultaten van de luchtdichtheidstesten van de FALK sandwichpanelen zijn in onderstaande tabel te zien. Hierbij een kanttekening dat het paneel FALK 1140 KV is getest zonder afdichting. Een volledig luchtdichte aanlsuiting is te verkrijgen door de langsnaad te voorzien van een luchtdichte kitvoeg.

Paneel Klasse
FALK 1000 TR 3
FALK 1100 TR3+ 3
FALK 1000 GL 3
FALK 1060 WB 3
FALK 1170 WZ 1
FALK 1140 KV 1
FALK 1000 TR PD 3
FALK 1100 TR3+ PD 3
FALK 1000 TR EKO 3
FALK 1100 TR3+ EKO 4
FALK 1000 GL EKO 3

FALK kennisartikelen