Mattheüs 6!

">

Subsidies sandwichpanelen

img

Als je investeert in energiebesparende producten, zoals sandwichpanelen, kom je mogelijk in aanmerking voor subsidies. Vanuit FALK denken we hierin graag met je mee en wijzen je op de mogelijkheden. Overleg dit altijd met je eigen financiële expert.


Energieinvesteringsaftrek (EIA)

Om duurzame (asbest)renovaties te stimuleren heeft de overheid de EIA ingesteld. Met deze fiscale regeling is het mogelijk een deel van de investeringskosten af te trekken van je fiscale winst.

Dit is mogelijk wanneer het bouwproject, of een onderdeel daarvan, voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in de zogenoemde Energielijst. De Energielijst bevat alle gesubsidieerde maatregelen waar de EIA op mag worden toegepast. Wanneer je het dak van een stal of gebouw vervangt door sandwichpanelen, kom je mogelijk in aanmerking voor Code 210403, waarin staat dat de isolatie in bestaande bedrijfsgebouwen wordt verbeterd. Hierbij moet de Rc-waarde van het bouwproject met minimaal 2 m²K/W toenemen ten opzichte van de oude situatie en de nieuwe Rc-waarde minimaal 5 m²K/W zijn.

Wanneer je ook besluit om zonnepanelen toe te passen, kom je ook in aanmerking voor code 251102 of 251116. Zo kun je flink besparen op de renovatie van het gebouw!

Bekijk je mogelijke besparing

MIA\VAMIL

De MIA\Vamil is voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de MIA\Vamil, als zij vennootschapsbelasting betalen. De regeling is niet voor particulieren.

Code Bestemd voor % MIA / % VAMIL RVO.nl
F5300 Groendak | het van beplanting voorzien van het dak van een bedrijfsgebouw of woning. 45% MIA / 75% VAMIL Lees meer
F5301 Groene gevel of muur | het van beplanting voorzien van een gevel van een bedrijfsgebouw of woning. 45% MIA / 75% VAMIL Lees meer
G6100 Circulair utiliteitsgebouw | het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van een circulair utiliteitsgebouw. 45% MIA Lees meer
G6102 Circulaire woning | het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van een circulair gebouw(deel) met woon- of logiesfunctie. 45% MIA Lees meer
G6115 Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL | het duurzaam vervullen van utiliteitsgebruiksfuncties. 45% MIA Lees meer
D6116 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL | het duurzaam vervullen van utiliteitsgebruiksfuncties. 27% MIA Lees meer
G6120 Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw | het duurzaam vervullen van utiliteitsgebruiksfuncties. 45% MIA Lees meer
D6121 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw | het duurzaam vervullen van utiliteitsgebruiksfuncties. 27% MIA Lees meer
G6127 Verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens DGNB Internationalhet duurzaam vervullen van utiliteitsgebruiksfuncties. 45% MIA Lees meer
D6128 Zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens DGNB International | het duurzaam vervullen van utiliteitsgebruiksfuncties. 27% MIA Lees meer
D6130 (Zeer) duurzaam utiliteitsgebouw conform Milieulijst 2020, 2021 of 2022 | het duurzaam vervullen van utiliteitsgebruiksfuncties. 36% MIA Lees meer

 

Meer informatie over de MIA\VAMIL
Wouter

Meer informatie over subsidiemogelijkeden?

Wouter Broekman

Techniek

ISDE

Een belangrijke maatregel van de overheid is de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Voor veel soorten isolatiematerialen zijn er subsidiebedragen per vierkante meter. Ook diverse sandwichpanelen van FALK staan op de meldcodelijst van ISDE.
 

Type FALK sandwichpaneel ISDE meldcode
FALK 1000 TR dak KA20108
FALK 1000 TR gevel KA20109
FALK 1100 TR3+ dak KA20110
FALK 1100 TR3+ gevel KA20111
FALK 1060 WB gevel KA20271
FALK 1140 KV dak KA25783
FALK 1140 KV gevel KA20270
FALK 1000 GL dak KA25784
FALK 1000 GL gevel KA25785
Meer over de ISDE subsidie

Voordelen ISDE: De subsidie dekt tot en met 2024 ongeveer 30% van de gemiddelde kosten. Je kunt per maatregel maar 1 keer subsidie krijgen. Een combinatie van één isolatiemaatregel met een investering in een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet mag ook.

Lokale subsidies

Vrijwel iedere gemeente heeft subsidies beschikbaar voor maatregelen waarmee de impact van klimaatverandering in je woonomgeving wordt tegengegaan. Enkele voorbeelden van subsidies die betrekking kunnen hebben op je project met sandwichpanelen zijn:

  • Plaatsen van regentonnen bij een woning of pand.
  • Ontkoppelen van regenpijp waardoor regenwater niet meer in het riool terecht komt.
  • Plaatsen van groendaken.

Voordelen lokale subsidies: Ongetwijfeld zijn er per gemeente andere subsidies verkijgbaar. Onze tip is om voorafgaand aan de realisatie van je project te kijken naar de mogelijkheden. Zo kun je bij het ontwerp en de realisatie rekening houden met hetgeen mogelijk is.

FALK Kennisartikelen